FORGOT YOUR DETAILS?

บึงน้ำมรกตที่ฟาร์มตาเล็กเป็นไฮไลท์ของฟาร์ม บึงนี้เป็นบึงที่ฟาร์มขุดเองเพื่อเอาดินไปใช้ในส่วนอื่น น้ำในบึงก็เป็นน้ำที่มาจากคลองกับน้ำฝนในช่วงหน้าฝน บึงนี้น้ำไม่ลึกมากช่วงหน้าน้ำหรือหน้าฝนจุดที่ลึกที่สุดลึกประมาณ 3.5 เมตร ถ้าหน้าแล้งน้ำก็จะแห้งลงเล็กน้อย เนื้อที่บึงประมาณเกือบ 3 ไร่ เด็กๆที่มาทำกิจกรรมที่ฟาร์มจะได้กระโดดน้ำ ว่ายน้ำ พายเรือ หรือกระโดดหอโรยตัวกันที่บึงนี้ นอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสโคลนที่งมมาจากก้นบึงเอามาปั้นเป็นรูปต่างๆได้ด้วย รับประกันความสนุกแบบชนบทเต็มรูปแบบเลยทีเดียว

TOP