FORGOT YOUR DETAILS?

กิจกรรมกลุ่มเช้าไปเย็นกลับ

กิจกรรมกลุ่มเช้าไปเย็นกลับ หรือ Day Program เป็นกิจกรรมที่เปิดให้ครอบครัวพาบุตรหลานเข้ามาทำกิจกรรมที่ฟาร์มกันตั้งแต่เช้าถึงบ่าย โดยช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง มีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฟาร์มเป็นผู้ให้ความรู้ พาทำกิจกรรมและอำนวยความสะดวก

กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆที่มาทำกิจกรรมในวันนั้น โดยหลักแล้วจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ศิลปะ การทำอาหารจากผลผลิตในฟาร์ม และการเรียนรู้เรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆฟาร์ม

หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ จะเป็นเวลาของการเล่นสนุกกลางแจ้งตามเวลาที่กำหนด เริ่มจากการเล่นสนุกบนบ้านต้นไม้และสนามเด็กเล่น ตามด้วยการลงเล่นน้ำในบึงธรรมชาติ ที่มีเรือถีบ คานูและคายัค รวมไปถึง zip line ปล่อยตัวลงน้ำ

นอกจากกิจกรรมเล่นสนุกตามโปรแกรมแล้ว เด็กๆสามารถเลือกกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่นขี่ม้า ขี่จักรยาน หรือขี่ ATV ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ตารางเวลากิจกรรม Day Program

9:30           ถึงฟาร์ม / ลงทะเบียน

9:45           เริ่มกิจกรรม วิทยากรเรียกเด็กเข้าแถวเดินไปที่โรงนาเพื่อกล่าวต้อนรับและแนะนำฟาร์ม

10:00         เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำชุดที่ 1

10:45         พักดื่มน้ำและเริ่มทานไอศกรีม

11:00         เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำชุดที่ 2

11:45         เตรียมตัวพักทานอาหารกลางวัน

12:00         พักทานอาหารกลางวัน

12:45         วิทยาการเรียกเด็กๆรวมตัวใต้บ้านต้นไม้เพื่อรับฟังคำแนะนำการเล่นบนบ้านอย่างปลอดภัย ก่อนปล่อยให้เล่น

13:20         วิทยากรประกาศหยุดกิจกรรมบนบ้านต้นไม้ และย้ายไปที่บึงน้ำเพื่อฟังคำแนะนำการเล่นและทำกิจกรรมทางน้ำอย่างปลอดภัย

14:30         ขึ้นจากน้ำ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พักทานอาหารว่างบ่าย กิจกรรมพิเศษ ขี่ม้า / ขับ ATV

15:30         สิ้นสุดกิจกรรมตามโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่าย

เด็กอายุ 3-12 ปี 800 บาท

เด็กต่ำกว่า 3 ขวบ 100 บาท

ผู้ใหญ่ 450 บาท

ราคารวม

 1. กิจกรรมตามโปรแกรม
 2. อาหารกลางวัน
 3. อาหารว่าง
 4. ไอศกรีม
 5. น้ำดื่ม / น้ำสมุนไพร
 6. ไข่ไก่สำหรับเด็กนำกลับบ้าน 4 ฟอง
 7. ชิ้นงานที่เด็กๆทำ

 

ราคาไม่รวม

 1. กิจกรรมขี่ม้าจูง / ขับ ATV / ขี่จักรยาน ราคากิจกรรมพิเศษ
 2. ขี่ม้าจูง 100 บาท / 3 รอบสนาม
 3. ขับ ATV 50 บาท / 2 รอบสนาม
 4. จักรยาน 100 บาท / คัน

ราคานี้รวมค่าประกันอุบัติเหตุ

ฟาร์มเดอเล็กเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเด็กๆและเยาวชนในการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมทางการเกษตร การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และการเล่นสนุกกลางแจ้ง

กิจกรรมต่างๆของฟาร์มเดอเล็กมุ่งเน้นให้เด็กๆเกิดพัฒนาการทางสังคมตั้งแต่การฝึกความอดทน การสร้างความมั่นใจ การรู้จักระเบียบวินัย การแบ่งปัน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การให้ความเคารพและมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือผู้คนรอบตัวที่ด้อยโอกาสกว่า การรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย และการตระหนักรู้ถึงที่มาที่ไปและคุณภาพของสิ่งที่เด็กๆบริโภคเป็นอาหาร สิ่งเหล่านี้มีสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรมที่ฟาร์ม

นอกเหนือไปจากพัฒนาการทางสังคมที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของฟาร์มแล้ว เด็กๆยังจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร การทำอาหาร งานศิลปะ และวิถีชีวิตชาวบ้าน รวมถึงพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

Farm de lek is a place where children can learn and build their life skills through structured activities related to daily farm life.

We aim to promote the value of sharing and caring, of compassion for other and environment around us, to teach self-discipline, patience, commitment, appreciation and respect not only for others but for oneself and for the rich history of Thailand that is sometimes falling by the wayside in todays age of technology.

Farm de lek tried to build awareness among families and children about healthy eating habits and lifestyle. The children will learn not only how to live a well-balances life but also spend their time on other activities that are more slow and simple, closer to the nature, and more active outdoor.

Children will also learn and get to experience some basic skills relating to agriculture, food and cooking, traditional lifestyle, and local arts that can be inspirational in their choice of future career.

 

แคมป์ช่วงปิดเทอม

ในช่วงปิดเทอมของโรงเรียนไทยและนานาชาติ Farm de lek จัดกิจกรรมให้เด็กๆมาพักค้างคืนที่ฟาร์มเป็นเวลา 2 คืน 3 วัน เพื่อเรียนรู้และได้ทำกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมแบบค้างคืนจะรับเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 8-13 ปี และจะรับในจำนวนจำกัดไม่เกิน 8-10 คนต่อแคมป์ เพื่อให้ทุกคนได้มีหน้าที่รับผิดชอบและทดลองใช้ชีวิตในฟาร์มกับพวกเรากันแบบจริงจัง การจัดกิจกรรมแคมป์ค้างคืนนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นแล้ว เด็กๆจะได้เรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทนและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง นอกจากนี้เด็กๆจะได้โอกาสในการทำงานสาธารณะประโยชน์ในบริเวณชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากขึ้น เมื่อเด็กๆทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนแล้วก็จะได้เล่นสนุกแบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใดๆ

กิจกรรมแบบค้างคืนแบ่งเป็นทั้งหมด 4 โปรแกรม แต่ละโปรแกรมจะนำเสนอและเน้นการเรียนรู้เนื้อหาที่แตกต่างกันดังนี้

 

The little Farmer

เป็นแคมป์ที่นำเสนอเรื่องงานเกษตรเป็นหลัก เด็กๆจะได้เรียนรู้กระบวนการปลูกผักสวนครัว การปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ การนำผลิตผลจากฟาร์มมาประกอบอาหารและทำชิ้นงานที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ รวมถึงการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชาวบ้าน

 

รายละเอียดและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

อาคารที่พักอยู่ในบริเวณบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด ห้องพักแบ่งเป็นทั้งหมด ห้องเป็นห้องปรับอากาศมีห้องน้ำในตัว พักได้ 3-4 คน ต่อ 1 ห้อง

 

อาหาร

อาหารที่จัดให้สำหรับเด็กๆที่มาพักค้างคืนจะเน้นโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ กาประกอบอาหารที่ฟาร์มไม่มีการใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่งใดๆ เครื่องดื่มจะเป็นน้ำดื่ม นม น้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรเท่านั้น ไม่มีน้ำอัดลมและน้ำที่ปรุงแต่งรสชาติอื่นๆ ขนมและของว่างจะเป็นผลไม้และขนมที่ทำองจากฟาร์ม ไม่มีขนมถุงและขนมขบเคี้ยวที่ใช้สารปรุงแต่ง

 

การเดินทาง

ฟาร์มจัดรถตู้รับ-ส่งที่มีพี่เลี้ยงประจำแคมป์คอยดูแลเด็กๆทั้งขาไปและขากลับจากฟาร์ม โดยมีจุดนัดพบกับผู้ปกครองที่ร้าน Starbuck The Crystal เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

 

ประกันอุบัติเหตุ

ฟาร์มจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเด็กๆและผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในฟาร์มทุกคน ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำแนะนำในการใช้พื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มอย่างเคร่งครัด

 

RIDE AROUND THE FARM

เป็นแคมป์ที่นำเสนอกิจกรรม Active play โดยฝึกการใช้ยานพาหนะที่มีอยู่ในฟาร์ม ตังแต่เรือแจว เรือคายัค จักรยาน และ ATV รวมถึงการเข้าศึกษาเยี่ยมชมเครื่องบินและการประกอบการของโรงเรียนฝึกการบิน BAC ที่เป็นเพื่อนบ้านของฟาร์มด้วย แคมป์นี้เนื้อหาเน้นความปลอดภัยทักษะในการบังคับควบคุมพาหนะ ความแข็งแรงของร่างกาย และการใช้พาหนะในการทำสาธารณะประโยชน์ชุมชนในบริเวณกว้าง เช่น การพายเรือเก็บขยะในคลองและนำมาคัดแยก

 

รายละเอียดและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

อาคารที่พักอยู่ในบริเวณบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด ห้องพักแบ่งเป็นทั้งหมด ห้องเป็นห้องปรับอากาศมีห้องน้ำในตัว พักได้ 3-4 คน ต่อ 1 ห้อง

 

อาหาร

อาหารที่จัดให้สำหรับเด็กๆที่มาพักค้างคืนจะเน้นโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ กาประกอบอาหารที่ฟาร์มไม่มีการใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่งใดๆ เครื่องดื่มจะเป็นน้ำดื่ม นม น้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรเท่านั้น ไม่มีน้ำอัดลมและน้ำที่ปรุงแต่งรสชาติอื่นๆ ขนมและของว่างจะเป็นผลไม้และขนมที่ทำองจากฟาร์ม ไม่มีขนมถุงและขนมขบเคี้ยวที่ใช้สารปรุงแต่ง

 

การเดินทาง

ฟาร์มจัดรถตู้รับ-ส่งที่มีพี่เลี้ยงประจำแคมป์คอยดูแลเด็กๆทั้งขาไปและขากลับจากฟาร์ม โดยมีจุดนัดพบกับผู้ปกครองที่ร้าน Starbuck The Crystal เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

 

PONY CAMP

เป็นแคมป์ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆที่มีความสนใจจากการขี่ม้าสัมผัสใกล้ชิดกับม้า เรียนรู้เรื่องม้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการขี่และฝึกม้า ความปลอดภัย การดูแลม้าและทักษะการขี่ม้าเบื้องต้น การทำงานศิลปะที่มีม้าเป็นแรงบันดาลใจ รวมถึงการใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในฟาร์ม

 

รายละเอียดและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

อาคารที่พักอยู่ในบริเวณบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด ห้องพักแบ่งเป็นทั้งหมด ห้องเป็นห้องปรับอากาศมีห้องน้ำในตัว พักได้ 3-4 คน ต่อ 1 ห้อง

 

อาหาร

อาหารที่จัดให้สำหรับเด็กๆที่มาพักค้างคืนจะเน้นโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ กาประกอบอาหารที่ฟาร์มไม่มีการใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่งใดๆ เครื่องดื่มจะเป็นน้ำดื่ม นม น้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรเท่านั้น ไม่มีน้ำอัดลมและน้ำที่ปรุงแต่งรสชาติอื่นๆ ขนมและของว่างจะเป็นผลไม้และขนมที่ทำองจากฟาร์ม ไม่มีขนมถุงและขนมขบเคี้ยวที่ใช้สารปรุงแต่ง

 

การเดินทาง

ฟาร์มจัดรถตู้รับ-ส่งที่มีพี่เลี้ยงประจำแคมป์คอยดูแลเด็กๆทั้งขาไปและขากลับจากฟาร์ม โดยมีจุดนัดพบกับผู้ปกครองที่ร้าน Starbuck The Crystal เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

 

FARM COOKING

เนื่องจากฟาร์มเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย ผลิตผลที่มีอยู่ในฟาร์มสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย แคมป์นี้จึงนำเสนอเรื่องการทำอาหารจากผลผลิตในฟาร์ม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเมนูอาหารและคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ การฝึกวิธีการทำอาหารกับอุปกรณ์หลายรูปแบบ ฝึกความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย และรู้จักที่มาที่ไปของอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่ตัวเองบริโภคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

รายละเอียดและค่าใช้จ่าย

ที่พัก

อาคารที่พักอยู่ในบริเวณบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด ห้องพักแบ่งเป็นทั้งหมด ห้องเป็นห้องปรับอากาศมีห้องน้ำในตัว พักได้ 3-4 คน ต่อ 1 ห้อง

 

อาหาร

อาหารที่จัดให้สำหรับเด็กๆที่มาพักค้างคืนจะเน้นโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ กาประกอบอาหารที่ฟาร์มไม่มีการใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่งใดๆ เครื่องดื่มจะเป็นน้ำดื่ม นม น้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรเท่านั้น ไม่มีน้ำอัดลมและน้ำที่ปรุงแต่งรสชาติอื่นๆ ขนมและของว่างจะเป็นผลไม้และขนมที่ทำองจากฟาร์ม ไม่มีขนมถุงและขนมขบเคี้ยวที่ใช้สารปรุงแต่ง

 

การเดินทาง

ฟาร์มจัดรถตู้รับ-ส่งที่มีพี่เลี้ยงประจำแคมป์คอยดูแลเด็กๆทั้งขาไปและขากลับจากฟาร์ม โดยมีจุดนัดพบกับผู้ปกครองที่ร้าน Starbuck The Crystal เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

 

ราคานี้รวมค่าประกันอุบัติเหตุ

ติดต่อจองกิจกรรมและเข้าชมฟาร์มได้ที่

098-4638223, 02- 5382215, 081-8327848 Line: farmdelek IG: farm_de_lek
TOP